test
 

Inhaallessen

In onze voorwaarden staat dat inhalen van gemiste lessen helemaal niet mogelijk is. Het inhalen van lessen, bestaat bij andere sporten vaak niet, denk aan bijvoorbeeld voetbal, waar het je eigen verantwoordelijkheid is dat je zorgt dat je aanwezig bent. Flexibiliteit wordt daar gevraagd van de leden, en niet van de club. Om onze leden tegemoet te komen is besloten om het inhalen van lessen wel mogelijk te maken.

De volgende regels worden strikt gehanteerd:

 - De les moet van te voren zijn afgemeld per email aan de ledenadministratie met opgave van reden*.
 - Verzoeken achteraf en/of zonder opgave van reden, worden niet in behandeling genomen.
 - De ledenadministratie bepaalt of een les kan worden ingehaald en wanneer. In sommige gevallen vindt overleg met het bestuur plaats.
 - Lessen kunnen vooraf en achteraf worden ingehaald.
 - Er is geen sprake van een "recht" op het inhalen van lessen. Het inhalen van een les is alleen mogelijk mits er voldoende plek is.
 - Inhaallessen gelden per les en niet per uur.

*Een geldige reden is bijvoorbeeld een blessure. Geen geldige reden is vakantie, feestje of een kinderpartijtje, wedstrijd of test.