test
 

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van lidmaatschap moet geschieden uiterlijk vóór 1 september van het betreffende kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap of opzegging van lessen kan uitsluitend per e-mail via
eitartsinimdanedel.[antispam].@ksvrijnland.nl. De opzegging wordt door de ledenadministratie per e-mail bevestigd.

Dit ontslaat het lid niet van eventuele betalingsverplichtingen. Bij opzegging na 1 september wordt het volledige lidmaatschap en lesbedrag in rekening gebracht.