test
 

Wat is kunstrijden?

Bijna iedereen zegt ‘kunstschaatsen’, maar officieel heet het ‘kunstrijden op de schaats’. Kunstrijden is een sport waarbij de schaatsers bewegingen en figuren op het ijs uitvoeren, meestal op muziek. Deze bewegingen en figuren noemen we ‘elementen’, een serie van deze schaatselementen is een ‘kür’.

Kunstrijden kent de volgende onderdelen: solorijden (dames/heren), paarrijden (dame + heer), ijsdansen en formatie- of synchroonschaatsen (met een groep).

Bij de schaatstrainingen van Kunstschaatsvereniging Rijnland (KSVR) wordt vrijwel uitsluitend het solorijden geoefend.

Als sport valt het kunstrijden onder de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB). De KNSB organiseert onder meer kunstschaatswedstrijden en testdagen voor wedstrijdschaatsers. De bond maakt deel uit van de Internationale Schaatsunie (ISU), die ook verantwoordelijk is voor de internationale regelgeving voor wedstrijdorganisatie en -jurering. De ISU organiseert onder meer de Europese- en Wereldkampioenschappen Kunstschaatsen.

Nederland, kunstrij-land?

De eerste kunstschaatswedstrijd in Nederland werd al georganiseerd in 1917. De eerste Nederlandse Kampioenschappen dateren uit de jaren ‘50. In de jaren ‘60 zorgden vooral Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel voor internationale successen. In 1975 behaalde Dianne de Leeuw voor Nederland de laatste wereldtitel.

De hoogtijdagen voor het Nederlandse kunstrijden zijn dus alweer enige tijd geleden. De sectie Kunstrijden van de KNSB werkt hard aan een programma om het niveau van de huidige nationale top te verhogen.

Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra hebben een stichting opgezet om het niveau van de huidige nationale top te verhogen. Zie voor meer informatie Stichting Kunstrijden Nederland.