test
 

Vertrouwenscontactpersoon

We hopen dat iedereen het naar zijn zin heeft binnen onze vereniging en zich prettig en veilig voelt.  Een sportvereniging is echter een afspiegeling van de maatschappij en daar kunnen dingen misgaan. We hopen dat het natuurlijk niet, maar ook bij onze vereniging zou het voor kunnen komen dat er sprake is van ongewenst gedrag van leden, trainers, vrijwilligers of andere betrokkenen. Om die reden hebben wij vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Dit zijn vrijwilligers die zelf lid zijn, of familieleden hebben die lid zijn van de vereniging. Hoe sneller iets gemeld wordt, hoe sneller het mogelijk wordt gemaakt om aan de ongewenste situatie een einde te maken en/of herhaling te voorkomen. Misschien hebben wel meer mensen dezelfde ervaring, zonder dat ze dat van elkaar weten?

Waarvoor kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?

De vertrouwenscontactpersoon is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het gedrag van trainers/coaches/vrijwilligers of leden binnen het verenigingsverband. Het is een breed gebied, hieronder noemen we enkele voorbeelden:

  • Pesten of gepest worden
  • Buitengesloten worden
  • Discriminatie wegens huidskleur, geloof, seksuele voorkeur, leeftijd, uiterlijk
  • Lichamelijk of geestelijk geweld
  • Verbale of non-verbale bedreigingen, intimidatie of beledigingen
  • Machtsmisbruik
  • Ander(e) (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag
  • Drugsgebruik, doping, alcoholmisbruik
  • Ruzie of conflicten
  • Fraude

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van KSVR

De huidige vertrouwenscontactpersoon is Saskia van Stuivenberg.

Zij is te bereiken via: noosrepsnewuortrev.[antispam].@ksvrijnland.nl

Je hoeft nog niets inhoudelijk in de mail te zetten (mag uiteraard wel). Je kunt ook aangeven dat je teruggebeld wilt worden door 1 van de vertrouwenspersonen naar keuze. Het is wel handig om in de mail aan te geven of het urgent is. Daarnaast graag het telefoonnummer te vermelden waarop je te bereiken bent, want een VCP heeft geen toegang tot de ledenadministratie.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een vertrouwenspersoon volgt een geaccrediteerde opleiding. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt alleen de eerste opvang en heeft een kortdurend contact.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon is er voor incidenten of vermoedens daarvan binnen de vereniging. De VCP luistert, neemt elke melding serieus en bespreekt zo nodig met jou welke stappen mogelijk zijn om het probleem aan te pakken. De VCP is een wegwijzer, geen hulpverlener. Als blijkt dat professionele hulpverlening nodig is, dan zal de VCP je leiden naar die hulpverlening. Daarnaast stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Vertrouwelijk

Het gesprek met de VCP is altijd vertrouwelijk. Niemand wordt van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden op de hoogte gesteld, tenzij jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Er gebeurt niets zonder dat jij dat weet of zonder jouw toestemming.

Verantwoordelijkheid

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. De VCP zal jaarlijks aan het bestuur rapporteren over de gemelde incidenten. In dit rapport zullen gemelde incidenten alleen op hoofdlijnen weergeven worden, dus zonder namen en zonder dat dit naar personen herleid kan worden (tenzij iemand daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven). Het doel van de rapportage is om het bestuur in staat te stellen maatregelen te nemen. Bij zeer urgente kan het nodig zijn om het bestuur direct te informeren. Dit zal dan altijd met toestemming zijn van de betrokkenen. Ook hier zal de privacy van alle betrokkenen gerespecteerd zal worden en alle informatie vertrouwelijk worden behandeld.

Wil je liever met iemand van buiten de vereniging praten?

Neem dan contact op met Centrum Veilige Sport Nederland:

Telefonisch bereikbaar op ma t/m vr van 08:30 tot 17:30 op 0900-2025590.

Per mail: tropsegilievmurtnec.[antispam].@nocnsf.nl

Per anonieme chat via de website https://centrumveiligesport.nl/contact